En historisk omgivning / Historia

 
Sågen
Omgivningen kring Västerbacken Konferens & Hotell är inte bara vacker – den är också en bit västerbottnisk arbetarhistoria.
Kyrkan, prästgården, skolan och de röda bostadshusen – alla härrör från Baggböle, ett sågverksimperium ett par mil uppströms Umeälven. Det styrdes av James Dickson och nådde sin storhetstid i mitten av 1800-talet.
Dickson var rationell. Att såga virket i inlandet och sedan transportera det till kusten för att tvättas och torkas innan det skippades iväg från hamnen, det var inte rationellt. Sågen skulle ligga vid hamnen. Så Dickson flyttade sin såg från Baggböle till Holmsund.
 
Västerbacken
Arbetarbostäderna i Baggböle monterades ner och flottades till Holmsund. Där återuppfördes de under 1850-talet – och det är dessa hus som fortfarande står på Västerbacken. Dickson byggde också kyrkan 1863, och 1867 hade han prästgården klar. Han lät också bygga en skola där han personligen avlönade läraren. När det dicksonska sågverksimperiet avvecklades 1896, skänktes både skolan och kyrkan till kommunen. Sågen i Holmsund övertogs av SCA.
 
Hotellbyggnaden
1953 uppfördes den byggnad som idag är Västerbacken Hotell & Konferens. Den fungerade då som SCAs svenska huvudkontor.
1972 flyttades huvudkontoret till Sundsvall, där det fortfarande finns. Fackföreningsrörelsen ( LO, TCO, ABF och TBV ) köpte huset och startade kursgårdverksamhet 1978. Sedan 1994 drivs konferensanläggningen i privat regi.