Kära vänner och f d gäster!

Vi vill härmed meddela att vi nu har upphört med vår hotell- och konferensverksamhet. 

Vi vill tacka för den tid som varit och ert förtroende för oss - det har varit ett sant nöje!

Vänliga hälsningar

Åsa Lindgren med personal